• För alla trädgårdsälskare   |   Fri frakt: Ordervärde över 1000 kr (gäller ej skrymmande försändelser)   |   Telefon: 08-599 996 00   |   Epost: kundtjanst@horto.se

0 Varukorg

Personuppgiftspolicy

 

 


Horto.se värnar om våra kunders, leverantörers och samarbetspartners personliga integritet och strävar efter att alltid skydda deras personuppgifter på bästa sätt.
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Denna policy hjälper dig som kund, leverantör eller samarbetspartner att förstå vilken slags information som Horto.se samlar in, vad den används till och hur vi på annat sätt behandlar din information samt vilka rättigheter du har. Horto.se är personuppgiftsansvarig, kontaktinformation framgår nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Personuppgifter behandlas av Horto.se för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund, leverantör eller samarbetspartner och för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag. De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som ni har lämnat till oss i samband med att ett avtal ingås eller för att avtalet ska kunna fullföljas, dvs namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och kontaktperson.

Vad används personuppgifterna till? Vilken är den legala grunden för behandlingen? Hur länge sparas personuppgifterna?
-För att hantera beställningar, köp, leveranser och returer/reklamationer
-För att hantera fakturering, returer/reklamationer och administration
-För att marknadsföra våra produkter med hjälp av kataloger, kundtidningar, kampanjer och erbjudanden. Kommunikationskanalerna är post, e-post och sms.
-För att kunna administrera kundlogin till vår webbshop
-För annan kommunikation via vår kundsupport, t.ex. för att besvara frågor, avhjälpa fel, hantera reklamationer och ge leveransinformation
-För att kunna genomföra kundundersökningar och leverantörsbedömningar
Legal grund för hanteringen: Horto.se hanterar personuppgifterna med stöd av fullgörande av avtal när vi hanterar order, tillhandahåller beställda produkter, kontakt via kundsupporten, kundlogin till webshopen och analyser. Med stöd av fullgörande av avtal då vi hanterar beställningar och mottagandet av varorna. Rättsligt krav för hantering av fakturering, kontantnotor och betalning av fakturor. Med stöd av berättigat intresse hanterar vi personuppgifter för direktmarknadsföring av de produkter som vi tror ni kan vara intresserade av. Med stöd av berättigat intresse genomför vi kundundersökningar för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

Lagringstid: Personuppgifterna registreras i vårt register och sparas så länge du är kund, leverantör eller samarbetspartner till oss. I vissa fall kan uppgifterna sparas längre tid på grund av lagstiftning som vi måste uppfylla. Kundansökan sparas i tre månader.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Horto.se kan komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer som tillhandahåller IT-tjänster, distributions- och speditionstjänster, kommunikationstjänster m.fl.

Ur dataskyddshänseende kallas leverantörer som behandlar personuppgifter för Horto.se´s räkning för personuppgiftsbiträden. Avtal skrivs med dem för att säkerställa att de hanterar personuppgifterna enligt lagen och enligt våra krav. Vi ställer samma krav på säkerhet på våra samarbetspartners som om vi själva behandlat uppgifterna.

I förekommande fall delar vi personuppgifter med mottagare som agerar självständigt i förhållande till de tjänster som vi tillhandahåller, det kan gälla myndigheter (ex polis, skatteverket), räddningstjänst och domstolar.

Dina rättigheter:

Rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig
Du har rätt att få registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som vi har registrerat. Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig, bifoga även en kopia av id-handling. Därmed vet vi att det är en behörig person som önskar detta utdrag. Begäran skickar du till adressen nedan, märk kuvertet "Registerutdrag personuppgifter".

Rätt att få data rättad eller raderad
Horto.se ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Om du upptäcker felaktiga data om dig har du rätt att begära att detta rättas eller kompletteras. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade. Om Horto.se behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.

Rätt att invända mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse
Horto.se behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring vilket stödjer sig på berättigat intresse. Du har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om dig för sådan marknadsföring.

Avböja elektronisk direktmarknadsföring
Horto.se kan komma att använda din e-postadress och/eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte önskar direktmarknadsföring via dessa kanaler är du välkommen att begära att framtida utskick stoppas, se kontaktuppgifter nedan.

Cookies
En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din enhet och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan. Svensk lag (lagen om elektronisk kommunikation, 2003:389) kräver att vi informerar om vilka cookies som används samt deras syfte.

Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas temporär cookie (session cookie) och den andra kallas permanent cookie. En temporär cookie skickas till din enhet för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. Denna typ av cookie lagras inte på din enhet, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot på din enhet och gör till exempel så att en webbsida kan känna igen din enhets IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in. Horto.se använder sig av båda dessa cookies på vår webbplats.


Horto.se
Partihandlarvägen 1
120 44 Årsta
Org. Nr: 556395-3016 (Trädgårdsgrossisten i Sthlm AB)
E-post: kundtjanst@horto.se