• För alla trädgårdsälskare   |   Fri frakt: Ordervärde över 1000 kr (gäller ej skrymmande försändelser)   |   Telefon: 08-599 996 00   |   Epost: kundtjanst@horto.se

0 Varukorg
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
 • Mina favoriter
 • {{ list.name }}

Träolja, äkta 5L

Äkta träolja för behandling av trädäck, trall och annat trä utomhus.

Artikelnr: TR0503180
Finns i lager (2 st)
Inkl. moms:
619 kr
{{ price }}
 • Trygg betalning
 • Ekologiskt utbud
 • Valbara fraktmetoder
 • Beskrivning

  Äkta träolja för behandling av trädäck, trall och annat trä utomhus.

  Innehåll: Kolväten, C9-C12, n-Alkaner, Isoalkaner, Cykliska, Aromatiska (2-25 %), Linolja Balsamterpentin,

  Volym: 5 liter

  Signalord: FARA

  Faro- och skyddsangivelser:

  • Brandfarlig vätska och ånga.
  • Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
  • Irriterar huden.
  • Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • Orsakar skador på centrala nervsystemet genom lång eller upprepad exponering.
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
  • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • Undvik utsläpp till miljön.
  • VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
  • Framkalla INTE kräkning.
  • Innehållet/ behållaren lämnas till kommunens återvinningscentral.

   

 • Recensioner

  Bli först med att recensera denna produkt!

  Din recension:

  För att skicka en recension måste du vara inloggad.

 • Filer